Domain Name | Web Hosting | VPS | Co-location | SSL | Web Server
สั่งซื้อ | ขอใบเสนอราคา | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อเรา | คู่มือการใช้งาน

เลขที่บัญชีธนาคารที่ใช้รับชำระเงิน

บริษัทรับชำระค่าบริการด้วยบัญชีของบริษัท ตามตารางด้านล่างนี้เท่านั้น


ธนาคาร สาขา เลขบัญชี ประเภท ชื่อบัญชี
กสิกรไทย สำนักสีลม 789-2-11004-7 ออมทรัพย์ บจก. พีแอนด์ที โฮสติ้ง
กรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม 101-3-44469-8 กระแสรายวัน บริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด
กรุงไทย สีลม 022-6-05459-4 กระแสรายวัน บริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด
ไทยพาณิชย์ ปาโซ่ ทาวเวอร์ 245-300257-2 เดินสะพัด บริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด
แจ้งชำระเงิน
LiveZilla Live Help