สมัครสมาชิกใหม่

หมายเหตุ สำหรับลูกค้าที่ใช้อีเมลตระกูล Hotmail ให้เพิ่มเราลงใน Safe Senders ก่อน (ดูวิธีได้ที่นี่)

อีเมลนี้จะเป็นอีเมลที่ใช้สำหรับติดต่อและ รับข่าวสารทั้งหมด และใช้เพื่อยืนยันตัวบุคคล โดยมีข้อแนะนำดังนี้
 1. ไม่อนุญาตใช้อีเมลของ sanook.com และ thaimail.com
 2. กรุณาใช้อีเมลหลักของคุณในการสมัคร เพื่อการรับข่าวสารที่ไม่ตกหล่น เช่น การแจ้งเตือนบริการที่ใกล้หมดอายุ เป็นต้น
 3. กรุณาตรวจสอบอีเมลให้มั่นใจว่า อีเมลที่ใช้สมัครถูกต้องกรอกรายละเอียดเพื่อขอให้งานโฮสติ้งเพื่อการศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับการขอใช้งาน

โปรดอ่าน (ให้ละเอียด)
 • พื้นที่ (Disk Space) = 100 MB
 • สามารถขอใช้งานได้ 1 ครั้ง
 • สามารถใช้งานได้ 6 เดือน
 • สามารถต่ออายุฟรี ได้ครั้งละ 6 เดือน
 • P&T Hosting ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้ใช้งาน, เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการตัดสินใจระงับการให้บริการในกรณีต่างๆ เช่นให้ข้อมูลเท็จ, เว็บไซต์มีเนื้อหาไม่เหมาะสม, ไม่ได้ใช้เพื่อการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
http://www.

จะกรอก ชื่อโดเมนเนม อะไรข้างล่างนี้?

 • ถ้าคุณมี โดเมนเนม อยู่แล้ว ให้ตั้ง name servers มาที่โฮสติ้ง ซึ่งระบบจะแจ้งให้ทราบ พร้อมข้อมูลการใช้งาน ก็จะสามารถใช้โฮสติ้งผ่านโดเมนนั้นได้
 • ถ้าคุณยังไม่มี โดเมนเนม ก็ให้คุณใส่โดเมนเนมที่ "ตั้งใจจะใช้ในอนาคต" (แต่ตอนใช้งาน ก็ให้ใช้งานผ่านไอพี เพราะโดเมนยังไม่จดทะเบียน จึงยังใช้ไม่ได้)
 • ถ้าคุณยังไม่มี โดเมนเนม ที่ "ตั้งใจจะใช้ในอนาคต" ก็ให้ ติ๊ก ที่ช่อง "ไม่มีโดเมนเนมที่ตั้งใจจะใช้"
 • ถ้าคุณต้องการใช้ subdomain free จากบริษัท เทพ (lnw Co., Ltd.) ให้ระบุเป็น ชื่อที่คุณต้องการ.lnw.mn เช่น pathosting.lnw.mn
LiveZilla Live Help