Domain Name | Web Hosting | VPS | Co-location | .: P&T Hosting Co., Ltd. :. สมัครสมาชิก | สั่งซื้อ | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อเรา | คู่มือการใช้งาน | ร่วมงานกับเรา
p&t logo
หรือ เข้าสู่ระบบด้วย
Web Hosting เว็บโฮสติ้ง คุณภาพสูง คุ้มราคา ใช้งานง่าย พร้อมการบริการที่รวดเร็ว ทันใจ
081-801-9001 , 084-900-9700 - @pathosting - support@pathosting.co.th
next หน้าหลัก next โดเมนเนม next โดเมนเนม .ไทย
 
LiveZilla Live Help

รายละเอียด โดเมน .ไทย

เมื่อลูกค้าจดทะเบียนโดเมน .th จะได้รับสิทธิ์จดทะเบียนโดเมน .ไทย ฟรี คู่กับชื่อโดเมน .th ตามตารางดังนี้

.in.th .ไทย สำหรับบุคคลทั่วไป (รวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามกฎหมาย)
.ac.th .ศึกษา.ไทย สำหรับสถานศึกษา
.co.th .ธุรกิจ.ไทย สำหรับธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือเครื่องหมายการค้า
.go.th .รัฐบาล.ไทย สำหรับส่วนราชการและโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ
.mi.th .ทหาร.ไทย สำหรับหน่วยงานทางทหาร
.or.th .องค์กร.ไทย สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือโครงการเพื่อสังคม
.net.th .เน็ต.ไทย สำหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

โดยมีเงื่อนไขในการตั้งชื่อโดเมน .ไทย ดังนี้

  1. ชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .ไทย ที่จดทะเบียนคู่กับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th จะต้องมีความ สัมพันธ์สอดคล้องกัน ได้แก่ อ่านออกเสียงได้ตรงกัน (พ้องเสียง) ความหมายตรงกัน (คำแปล) หรือเป็น คำอ่าน (ทับศัพย์) โดยอาจเป็นชื่อเต็ม ชื่อย่อ คำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อตาม เอกสารประกอบ ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
  2. ชื่อโดเมน .ไทย แต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทย พยัญชนะ(ก-ฮ ฤ ฤ ฦ ฦ) สระ วรรณยุกต์ยมก(ๆ) พินทุ(อฺ) นฤคหิต (อํ) ไปยาลน้อย(ฯ) การันต์(_์) และ/หรือ เลขไทย (๐-๙) โดยชื่อ โดเมนจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 63 ตัว
  3. ชื่อโดเมน .ไทย ประกอบด้วยตัวเลขอารบิก (0-9) ได้แต่จะต้องประกอบกับตัวอักษรภาษาไทยที่กล่าว ไว้ข้างต้นอย่างน้อย 1 ตัว
  4. ชื่อโดเมนประกอบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ “-” (เครื่องหมายขีดสั้น) คั่นระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขได้ ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ใช้ในลำดับเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ และไม่สามารถใช้เรียงติดกันได้
  5. การตั้งชื่อโดเมน .ไทย โดยอ้างอิงจากชื่อองค์กรหรือหน่วยงาน ชื่อโครงการ หรือชื่อเครื่องหมายการค้า ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับการตั้งชื่อโดเมน .th
  6. ชื่อโดเมน .ไทย จะต้องไม่เป็นคำสงวนและคำเฉพาะ ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับการตั้งชื่อ โดเมน .th
หมายเหตุ: ให้อ้างอิงคำพ้องเสียง คำแปล หรือ คำทับศัพท์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานราชบัณฑิตย สภาหรืออ้างอิงตามพจนานุกรมที่มีมาตรฐาน

วิธีการจดทะเบียนโดเมน .ไทย


(1) จดทะเบียนพร้อม .th

ในฟอร์มสั่งซื้อที่หน้าเว็บไซต์ เวลาคุณเลือกจดทะเบียนโดเมนที่เป็น .th จะมีช่องแสดงขึ้นมา คุณสามารถกรอกชื่อ .ไทย ที่คุณต้องการลงไปได้เลย

จดโดเมน .ไทย พร้อม .th

(2) ขอ .ไทย ภายหลังจากจด .th ไปแล้ว

หากลูกค้ามีโดเมน .th ที่ยังไม่ขอโดเมน .ไทย ในระบบสมาชิก จะแสดงแบนเนอร์ที่ลิงก์ไปยังหน้าสำหรับสั่งจดทะเบียน .ไทย ได้

จดโดเมน .ไทย ภายหลัง
LiveZilla Live Help